خبرخوان

اخبار

انتشار نسخه 3.90 فروشگاه ساز ناپ کامرس
راهنمای ناپ کامرس به زبان فارسی - جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
راهنمای ناپ کامرس شامل بخش های مدیریت و کاربری ترجمه شد.
انتشار نسخه 3.80 فروشگاه ساز ناپ کامرس
انتشار نسخه 3.70 فروشگاه ساز ناپ کامرس
نخستین سمینار آموزشی ناپ کامرس در تاریخ سه شنبه 1394/07/21 از ساعت 16 الی 18 توسط آقای وحدت حمیدی با حضور اعضای کاربران گنو قزوین برگزار می گردد. شرکت در این همایش برای عموم آزاد است.