تیم ما

وحدت حمیدی علیرضا رمضانی
وحدت حمیدی علیرضا رمضانی لیلا رضازاده پویا رمزی
مدیر فنی تحلیلگر ارشد مدیر فناوری اطلاعات طراح وب سایت
Technical manager Senior analyst IT management Website Designer
info@nopshop.ir analyst@nopshop.ir IT-management@nopshop.ir web@nopshop.ir
       
پارسا طاهری
امیرعلی روکی پارسا طاهری حمید چگینی مهرناز یعقوبی
برنامه نویس مدیر تحقیق و توسعه مدیر پشتیبانی کارشناس پشتیبانی
Programmer R & D manager Procurement management Support
prog@nopshop.ir rd@nopshop.ir proc@nopshop.ir support@nopshop.ir
       
 
رضا سجادی دکتر کوشا مصطفائی علیرضا بهرامی  
مدیر پروژه کارشناس خبره هوش مصنوعی تحلیلگر  
Project Manager Artificial intelligence expert Senior analyst  
Project-manager@nopshop.ir Artificial@nopshop.ir analyst_r@nopshop.ir