بسته

اشکال در نمایش هزینه حمل و نقل

11 ماه پیش
#4407 نقل قول
من از nopcommerce 4.5.3 استفاده می کنم
حتی اگر من هزینه تحویل را 0 تنظیم کنم، هزینه حمل و نقل را نشان می دهد و هنگام بررسی آن را اعمال می کند.
همه تنظیمات را دوبار بررسی کردم، اما موفق نشدم.
ممنون میشم راهنمایی کنید
0
10 ماه پیش
#4408 نقل قول
تنظیمات را بررسی کنید (مطمئن شوید که False است )
  shippingsettings.ignoreadditionalshippingchargeforpickupinstore
(پاک کردن حافظه پنهان)
0
دسته بندی ها