یک سال پیش
#4419 نقل قول
یک سایت ناپ کامرسی در سرور جدید می خواهم راه اندازی کنم. همه کارها را انجام دادم. سایت بالا نمیاد و خطای زیر را می دهد:
بجای اسم سایتم عبارت yoursite.ir را در پیام زیر نوشتم.
This page isn’t yoursite.ir is currently unable to handle this request.
HTTP ERROR 503
0