در حال بارگزاری ...

خطای The controller for path '/bundles/style/... was not found

4 سال قبل
#384 نقل و قول
The controller for path '/bundles/styles/whdta3fyx-8a8fp8uv9zomgjtyojeterco8bhatxeui1' was not found or does not implement IController

خطاهایی از این دست در قسمت گزارش وقایع یا log در محیط ادمین زیاد دیده میشود
هر روز تقریبا 20 مورد این خطا رخ میدهد
البته تصور من این است که چون هم اکنون بازدید سایت بالا نیست این خطا در این تعداد رخ می دهد, اگر بازدید بالاتر رود این خطا هم بالاتر میرود.
لطفا کمک کنید مشکل را پیدا کنیم.
0
4 سال قبل
#385 نقل و قول
از آقای حمیدی درخواست دارم در خصوص سوالات فوق "خطا ها و ارور ها" یک انجمن جدید با همین موضوع اضافه نمایند , چون این انجمن مربوط به توسعه است و بهتر است که خطاها اینجا مطرح نشود.
می توان بعد از ایجاد انجمن فوق تمامی این پستهای مربوط به خطاها را به آن انجمن منتقل کرد.
0
دسته بندی ها