جمعه, ۰۲ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵:۵۴

دکمه حذف کار نمیکنه

5 ماه قبل
#1404 نقل و قول
سلام.
نمیدونم چرا دکمه "حذف" برای حذف مشتریان و سفارشات کار نمیکنه. وقتی کلیک میکنم روش هیچ اتفاقی نمیوفته.
نسخه 4 رو هم استفاده می کنم.
0
5 ماه قبل
#1405 نقل و قول
همیشه چنین مشکلی داشته؟
لاگ رو بررسی کردید؟ اخطاری ثبت شده؟
اگر اینطوره، ارور رو با جزئیات ذکر کنید تا توسط دوستان راهنمایی بشید.
شاید هم پلاگین جدیدی نصب کردید که باعث این مشکل شده و در کدها تداخل ایجاد کرده!
0
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
5 ماه قبل
#1410 نقل و قول
الان افزونه شماره موبایل رو غیرفعال کردم دکمه حذف فعال شد.
مشکل از این پلاگینه.
البته الانم که اینو غیرفعال کردم، مشتری یا سفارشی رو حذف میکنم بجای اینکه لیست مشتریان یا لیست سفارشات رو بیاره ارور میده:

The view 'List' was not found. The following locations were searched:
~/Plugins/Misc.NopshopCalendar/Views/Admin/Shared/List.cshtml
~/Plugins/Misc.NopshopCalendar/Views/Admin/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/Misc.NopshopCalendar/Views/Admin/List.cshtml
/Themes//Views/OrderAdmin/List.cshtml
/Themes//Views/Shared/List.cshtml
~/Plugins/Misc.NopshopSmsConfirm/Views/Admin/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/Misc.NopshopSmsConfirm/Views/Admin/List.cshtml
/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
/Areas/Admin/Views/Shared/List.cshtml
/Views/Shared/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Core/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Core/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.NewsletterPopup/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.NewsletterPopup/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.NopQuickTabs/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.NopQuickTabs/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.PrevNextProduct/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.PrevNextProduct/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.ProductRibbons/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.ProductRibbons/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.QuickView/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.QuickView/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.RealOnePageCheckout/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.RealOnePageCheckout/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.RichBlog/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.RichBlog/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SalesCampaigns/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SalesCampaigns/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.MegaMenu/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.MegaMenu/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SmartProductCollections/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SmartProductCollections/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SmartSEO/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SmartSEO/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SocialFeed/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SocialFeed/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SaleOfTheDay/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.SaleOfTheDay/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.Knowledgebase/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.Knowledgebase/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.JCarousel/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.JCarousel/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.InstantSearch/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.InstantSearch/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.AjaxCart/Areas/Admin/Views/OrderAdmin/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.AjaxCart/Areas/Admin/Views/List.cshtml
~/Plugins/SevenSpikes.Nop.Plugins.AjaxFilters/Areas/Admin/Views
0
5 ماه قبل
#1411 نقل و قول
انگار چیزای دیگه ای هم بهم ریخته بعد از غیرفعال کردن این پلاگین:

الان ویرایش آدرس مشتری ها رو هم میزنم ارور میگیره :

The model item passed into the ViewDataDictionary is of type 'Nop.Plugin.Misc.NopshopSmsConfirm.Models.Address.Admin.NopshopAddressModel', but this ViewDataDictionary instance requires a model item of type 'Nop.Web.Areas.Admin.Models.Common.AddressModel'.
0
5 ماه قبل
#1412 نقل و قول
هیچ نسخه ی پشتیبانی تهیه نکردید قبل از نصب افزونه؟
0
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
5 ماه قبل
#1413 نقل و قول
نه متاسفانه نسخه پشتیبان نگرفتم.
0
5 ماه قبل
#1414 نقل و قول
به روزترین نسخه ی افزونه رو نصب کنید، حل میشه.
0
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be