بسته

خطای ERROR - Setup failed: Sequence contains more than one element

3 سال پیش
#1478 نقل قول
سلام

ERROR - Setup failed: Sequence contains more than one element.

هنگام نصب ناپ کامرس با خطای بالا مواجه میشوم.
0
3 سال پیش
#1479 نقل قول
این خطا دلایل مختلفی میتواند داشته باشد:

یکی از دلایل این خطا تغییر URL  وب سایت از "non www" به "www"  میباشد که پس از برگرداندن آن به حالت اولیه ("non www") نصب با موفقیت انجام میشود.

برچسب ها: خطای نصب ناپ کامرس
1
دسته بندی ها