در حال بارگزاری ...

بلاک کردن آی پی آدرس

یک سال پیش
#3131 نقل قول
سلام،
من از نسخه 4.0 استفاده می کنم. می خواهم آدرس آی پی خاص را مسدود کنم.
چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟
0
یک سال پیش
#3141 نقل قول
سلام روزتون بخیر
برای مسدود کردن یک IP یا یک محدوده IP ، می توانید از قوانین بازنویسی همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است استفاده کنید.
  
<system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Block access from unwanted REMOTE_ADDR">
          <match url=".*" />
          <conditions logicalGrouping="MatchAny">
            <add input="{REMOTE_ADDR}" pattern="\b0\.0\.0\.0\b" />
            <add input="{REMOTE_ADDR}" pattern="\b255\.255\.255\.255\b" />
            <add input="{REMOTE_ADDR}" pattern="\b(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1?[0-9][0-9]?)\b" />
          </conditions>
          <action type="AbortRequest" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>

The first condition blocks IP 0.0.0.0
The second condition blocks IP 255.255.255.255
The third condition blocks any IP from 0.0.0.0 to 255.255.255.255

\b at the beginning and the end are required (!) to tell the rewrite engine to evaluate the whole pattern.
\. escapes the dot.

موفق باشید
2
یک سال پیش
#3157 نقل قول
تشکر
0
یک ماه پیش
#4203 نقل قول
سلام صبحتون بخیر
من هم میخوام همین کار رو انجام بدم ولی از نسخه 4.30 استفاده می کنم
چکار کنم؟
0
یک ماه پیش
#4212 نقل قول
نسخه 4.30 تغییرات زیادی نکرده
از همین کد گفته شده استفاده کنید اگر جواب نگرفتید در خصوصی پیام بدهید
0
دسته بندی ها