در حال بارگزاری ...

استفاده از URL Rewite برای انتقال سایت از http به https

3 هفته پیش
#4219 نقل قول
روش استفاده از URL Rewrite در IIS برای انتقال سایت از http به https چیست ؟
0
2 هفته پیش
#4220 نقل قول
کنسول IIS Manager را باز کرده و وب سایت مورد نظر را در فهرست سمت چپ خود انتخاب کنید:

بر روی آیکن URL Rewite دابل کلیک کنید.
در سمت راست روی گزینه Add Rule کلیک کنید و
Blank Rule گزینه را انتخاب و روی دکمه Ok کلیک کنید
Add Rule /Blank Rule / Ok
وارد کردن نام دلخواه در بهش Name

در بخش Match URL:

- گزینه Matches the Pattern در کمبوباکس Requested URL را انتخاب کنید (پیش فرض)
- گزینه Regular Expressions در کمبوباکس Using را انتخاب کنید (پیش فرض)
- Select Regular Expressions in the Using drop-down menu
- الگوی زیر را در بخش pattern  وارد منید: (.*)
- چک باکس Ignore case را تیک بزنید (پیش فرض)


In the Conditions section, select Match all under the Logical Grouping drop-down menu and press Add.
در بخش Conditions  گزینه  Match all را در زیر کمبوباکس Logical Grouping انتخاب کنید
دکمه Add


- در تکست باکس condition input مقدار {HTTPS} را وارد کنید
- گزینه Matches the Patternرا از کمبوباکس انتخاب کنید
- در تکست باکس pattern مقدار ^OFF$ را وارد کنید.
- انتخاب دکمه OK

صفحه را به سمت پایین اسکرول کنید
در بخش Action در کمبوباکس action type گزینه Redirect
در تکست باکس Redirect URL مقدار https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI} را وارد کنید


تیک چک باکس  Append query string را بردارید
در کمبوباکس Redirection Type  گزینه Permanent (301) را انتخاب کنید
روی دکمه Apply کلیک کنید
0
دسته بندی ها