در حال بارگزاری ...

خطای Application startup exception: System.Exception: Plugin 'Nop Store Locator'. Access to the path 'C:\Inetpub\vhosts\default\htdocs\Plugins\bin\SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator.dll' is denied.

یک هفته پیش
#4227 نقل قول
پلاگین استور لوکیتور (نمایش فروشگاه ها بر روی نقشه) را روی سایتم داشتم. نقشه را به درستی نشان می داد. فقط بر خلاف دموی پلاگین فقط یک فروشگاه را نشان می دهد برای اینکه مطمئن شوم مشکل از پلاگین من است یا نه. نسخه تریال را دانلود و روی قبلی کپی کردم. از روی IIS یکبار سایت را ری استارت کردم. حالا سایت کلا بالا نمیاد و خطای زیر در لاگ ثبت شده

Application startup exception: System.Exception: Plugin 'Nop Store Locator'. Access to the path 'C:\Inetpub\vhosts\default\htdocs\Plugins\bin\SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator.dll' is denied
---> System.Exception: Plugin 'Nop Store Locator'. Access to the path 'C:\Inetpub\vhosts\default\htdocs\Plugins\bin\SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator.dll' is denied. ---> System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Inetpub\vhosts\default\htdocs\Plugins\bin\SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator.dll' is denied.
   at System.IO.FileSystem.DeleteFile(String fullPath)
   at System.IO.File.Delete(String path)
   at Nop.Core.Plugins.PluginManager.ShadowCopyFile(String pluginFilePath, String shadowCopyPlugFolder) in E:\nopCommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Plugins\PluginManager.cs:line 302
   at Nop.Core.Plugins.PluginManager.PerformFileDeploy(String plug, ApplicationPartManager applicationPartManager, NopConfig config, String shadowCopyPath) in E:\nopCommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Plugins\PluginManager.cs:line 214
   at Nop.Core.Plugins.PluginManager.Initialize(ApplicationPartManager applicationPartManager, NopConfig config) in E:\nopCommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Plugins\PluginManager.cs:line 479


الان حتی نسخه قبلی را هم که درست بود را می ریزم سایت بالا نمیاد!
0
6 روز پیش
#4228 نقل قول
فایل dll مربوطه به استور لوکیتور به داخل پوشه bin کپی شده. iis را استاپ کنید و فایل فوق را حذف کنید.
با استارت مجدد یک کپی جدید از dll فوق در پوشه bin کپی خواهد شد.
0
4 روز پیش
#4230 نقل قول
جالبه با اینکه سایت را استاپ کردم ولی نمیشه فایل فوق را حذف کنم.
0
دسته بندی ها