در حال بارگزاری ...
بسته

تغییر ترتیب نمایش دو تب زیر محصول در صفحه جزئیات مصحول

یک ماه پیش
#4264 نقل قول
چطور ترتیب نمایش دو تب زیر محصول را جابجا کنم؟

0
یک ماه پیش
#4265 نقل قول
ترتیب نمایش تب ها (زبانه ها) را از آدرس زیر تعیین کنید:
/admin/TabAdmin/Settings

0
دسته بندی ها