در حال بارگزاری ...
بسته

عدم نمایش پلاگین ها و نمایش خطای HTTP Error 502.3 - Bad Gateway

3 هفته پیش
#4274 نقل قول
به بخش پیکربندی / افزونه های محلی می روم خطا زیر رخ می دهد:
HTTP Error 502.3 - Bad Gateway
The specified CGI application encountered an error and the server terminated the process.

در بخش لاگها پیام زیر ثب شده است:
The remote server returned an error: (503) Service Temporarily Unavailable.
0
3 هفته پیش
#4275 نقل قول
فایل زیر را باز کنید:
\Presentation\Nop.Web.Framework\Infrastructure\Extensions\ApplicationBuilderExtensions.cs

متد را بصورت زیر ویرایش نمایید:
public static void UseNopExceptionHandler(this IApplicationBuilder application)
        {
            return ; //NOPSHOP
         }


فایل زیر را ویرایش کنید:
\Libraries\Nop.Core\Plugins\OfficialFeedManager.cs
private static XmlDocument GetDocument(string feedQuery, params object[] args)
        {
            // for fix by NOPSHOP
            var xmlDoc2 = new XmlDocument();
            return xmlDoc2;
         }


فایل زیر را ویرایش کنید:
\Presentation\Nop.Web\Areas\Admin\Controllers\PluginController.cs
        public virtual IActionResult OfficialFeedSelect(OfficialFeedPluginSearchModel searchModel)
        {
            return null; //NOPSHOP
         }
0
دسته بندی ها