در حال بارگذاری ...
بسته

عدم امکان ویرایش هزینه های روش های ارسال پستی

6 ماه پیش
#4320 نقل قول
در ناپکامرس 4.40 در بخش روش های ارسال، بعد از تغییر هزینه های ارسال و زدن دکمه بروز رسانی ، قیمت ها تغییر نمی کند!
/Admin/FixedByWeightByTotal/Configure/
0
5 ماه پیش
#4322 نقل قول
در بخش مدیریت / تنظیمات / تنظمیات / همه تنظیمات (پیشرفته)
/Admin/Setting/AllSettings/

عناوین زیر را جستجو و مقدارشان را تغییر دهید:
shippingratecomputationmethod.fixedbyweightbytotal.rate.shippingmethodid2
shippingratecomputationmethod.fixedbyweightbytotal.rate.shippingmethodid1
shippingratecomputationmethod.fixedbyweightbytotal.rate.shippingmethodid4
0
دسته بندی ها