در حال بارگذاری ...
بسته

"تاریخ تولد" در پایگاه داده کجا ذخیره می شود؟

4 ماه پیش
#4333 نقل قول
در کدوم جدول با چه فرمتی؟
1
4 ماه پیش
#4335 نقل قول
سلام
در جدول GenericAttribute با فرمت زیر ذخیره می شود:

                id                  entityld                  keygroup                key               value               storeld                                                              
                    0          N                       M                      Customer          DateOfBirth     YYYY-MM-DD  
0
دسته بندی ها