بسته

ترتیب نمایش محصولات

2 سال پیش
#4338 نقل قول
سلام
آیا جایی برای تنظیم ترتیب نمایش محصولات مانند دسته بندی ها هست؟ من نمیتونم فیلد را در صفحات مدیریت محصولات ببینم.
0
2 سال پیش
#4340 نقل قول
سلام
در هر دسته می توانید ترتیب نمایش محصولات را تعریف کنید. مثال (در برگه محصولات)
0
دسته بندی ها