بسته

چگونه اعتبار فرم ها را برای بررسی محصول حذف کنیم؟

یک سال پیش
#4399 نقل قول
سلام
هنگامی که کاربر برای نوشتن نظر برای یک محصول می رود، چگونه به کاربر اجازه می دهد تا بدون نیاز به وارد کردن عنوان نقد و متن بررسی، نظر ارسال کند؟
0
یک سال پیش
#4400 نقل قول
هیچ تنظیمی برای غیرفعال کردن آن وجود ندارد. شما باید برخی از بلوک های کد را در کد منبع اظهار نظر کنید.
1. اینجا src\Presentation\Nop.Web\Views\Product\ProductReviews.cshtml


2. اینجا src\Presentation\Nop.Web\Validators\Catalog\ProductReviewsValidator.cs
0
دسته بندی ها