در حال بارگزاری ...

نمایه: سجاد

Avatar
آمار
  • 1
  • يكشنبه, 27 تیر 1400 08:55 ب.ظ

پلاگین استور لوکیتور (نمایش فروشگاه ها بر روی نقشه) را روی سایتم داشتم. نقشه را به درستی نشان می داد. فقط بر خلاف دموی پلاگین فقط یک فروشگاه را نشان می دهد برای اینکه مطمئن شوم مشکل از پلاگین من است یا نه. نسخه تریال را دانلود و روی قبلی کپی کردم. از روی IIS یکبار سایت را ری استارت کردم. حالا سایت کلا بالا نمیاد و خطای زیر در لاگ ثبت شده

Application startup exception: System.Exception: Plugin 'Nop Store Locator'. Access to the path 'C:\Inetpub\vhosts\default\htdocs\Plugins\bin\SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator.dll' is denied
---> System.Exception: Plugin 'Nop Store Locator'. Access to the path 'C:\Inetpub\vhosts\default\htdocs\Plugins\bin\SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator.dll' is denied. ---> System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Inetpub\vhosts\default\htdocs\Plugins\bin\SevenSpikes.Nop.Plugins.StoreLocator.dll' is denied.
   at System.IO.FileSystem.DeleteFile(String fullPath)
   at System.IO.File.Delete(String path)
   at Nop.Core.Plugins.PluginManager.ShadowCopyFile(String pluginFilePath, String shadowCopyPlugFolder) in E:\nopCommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Plugins\PluginManager.cs:line 302
   at Nop.Core.Plugins.PluginManager.PerformFileDeploy(String plug, ApplicationPartManager applicationPartManager, NopConfig config, String shadowCopyPath) in E:\nopCommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Plugins\PluginManager.cs:line 214
   at Nop.Core.Plugins.PluginManager.Initialize(ApplicationPartManager applicationPartManager, NopConfig config) in E:\nopCommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Plugins\PluginManager.cs:line 479


الان حتی نسخه قبلی را هم که درست بود را می ریزم سایت بالا نمیاد!
یک هفته پیش
دسته بندی ها