بسته

خطای An error occurred while starting the application

4 سال پیش
#1898 نقل قول
خسته نباشید.
بنده با سایت فروشگاه خودم که تازه نصب کردم و راه اندازی شد حدود پنج شش روز داشتم کار میکردم هم مدیریت و هم وب فروشگاه مشتریان. اما امروز خواستم ی پلاگین نصب کنم تو مسیر
بخش مدیریت --> منوی پیکربندی --> افزونه ها --> افزونه های محلی --> دکمه "بارگذاری مجدد لیست افزونه ها"
زدم رو یکی از این افزونه ها که فکر کنم در رابطه با ایجکس بود بعد ی پیغام خطا اومد و کلا دیگه سایتم با این خطا روبرو شد!!!!
An error occurred while starting the application.

.NET Core 4.6.27414.05 X64 v4.0.0.0    |   Microsoft.AspNetCore.Hosting version 2.2.0-rtm-35687    |    Microsoft Windows 10.0.14393    |   Need help?

لطفا یکی کمک کنه، مشکل بنده فکر کنم متفوته از چیزایی که بالا نوشتن!!!! :(
لاگ رو بررسی کردم اینا بودن! چرا؟

info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[1]
      Request starting HTTP/1.1 GET http://mysite.ir/favicon.ico  
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[2]
      Request finished in 0.0728ms 500 text/html; charset=utf-8
0
4 سال پیش
#1900 نقل قول
لطفا لینک زیر را مطالعه نمایید:
خطا در نصب Ajax Filter تم در ناپ کامرس 4.20
2
یک سال پیش
#4376 نقل قول
نحوه نصب net core  به چه صورت هستش؟
0
یک سال پیش
#4379 نقل قول
من تمام راه حل هارو انجام دادم ولی ارور برطرف نشده
از توی پنل پلسک چجوری میشه ارور رو برطرف کرد؟
0
5 ماه پیش
#4424 نقل قول
سلام خسته نباشید
من همین ارور مشخص شده در تاپیک رو دارم و وقتی Log  میگیریم پیغام زیر را نمایش میدهد؟
امکانش هست بنده رو راهنمایی کنید؟
ممنونم
[code]Application startup exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> Nop.Core.NopException: No constructor was found that had all the dependencies satisfied. ---> Autofac.Core.DependencyResolutionException: An error occurred during the activation of a particular registration. See the inner exception for details. Registration: Activator = WidgetSettings (DelegateActivator), Services = [Nop.Core.Domain.Cms.WidgetSettings], Lifetime = Autofac.Core.Lifetime.CurrentScopeLifetime, Sharing = Shared, Ownership = OwnedByLifetimeScope ---> No database provider has been configured for this DbContext. A provider can be configured by overriding the DbContext.OnConfiguring method or by using AddDbContext on the application service provider. If AddDbContext is used, then also ensure that your DbContext type accepts a DbContextOptions<TContext> object in its constructor and passes it to the base constructor for DbContext. (See inner exception for details.) ---> System.InvalidOperationException: No database provider has been configured for this DbContext. A provider can be configured by overriding the DbContext.OnConfiguring method or by using AddDbContext on the application service provider. If AddDbContext is used, then also ensure that your DbContext type accepts a DbContextOptions<TContext> object in its constructor and passes it to the base constructor for DbContext.
   at Microsoft.EntityFrameworkCore.Internal.DbContextServices.Initialize(IServiceProvider scopedProvider, IDbContextOptions contextOptions, DbContext context)
   at Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.get_InternalServiceProvider()
   at Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.get_DbContextDependencies()
   at Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContext.Set[TEntity]()
   at Nop.Data.NopObjectContext.Set[TEntity]() in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Libraries\Nop.Data\NopObjectContext.cs:line 83
   at Nop.Data.EfRepository`1.get_Entities() in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Libraries\Nop.Data\EfRepository.cs:line 217
   at Nop.Data.EfRepository`1.get_Table() in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Libraries\Nop.Data\EfRepository.cs:line 202
   at Nop.Services.Stores.StoreService.<GetAllStores>g__LoadStoresFunc|5_0() in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Libraries\Nop.Services\Stores\StoreService.cs:line 72
   at Nop.Services.Stores.StoreService.<GetAllStores>b__5_1() in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Libraries\Nop.Services\Stores\StoreService.cs:line 82
   at Nop.Core.Caching.MemoryCacheManager.Get[T](String key, Func`1 acquire, Nullable`1 cacheTime) in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Libraries\Nop.Core\Caching\MemoryCacheManager.cs:line 152
   at Nop.Services.Stores.StoreService.GetAllStores(Boolean loadCacheableCopy) in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Libraries\Nop.Services\Stores\StoreService.cs:line 79
   at Nop.Web.Framework.WebStoreContext.get_CurrentStore() in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Presentation\Nop.Web.Framework\WebStoreContext.cs:line 64
   at Nop.Web.Framework.Infrastructure.SettingsSource.<>c__2`1.<BuildRegistration>b__2_0(IComponentContext c, IEnumerable`1 p) in D:\Webbase-Design\.NetCore\Nop4.10Single\Presentation\Nop.Web.Framework\Infrastructure\DependencyRegistrar.cs:line 306
   at Autofac.Builder.RegistrationBuilder.<>c__DisplayClass0_0`1.<ForDelegate>b__0(IComponentContext c, IEnumerable`1 p)
   at Autofac.Core.Activators.Delegate.DelegateActivator.ActivateInstance(IComponentContext context, IEnumerable`1 parameters)
   at Autofac.Core.Resolving.InstanceLookup.Activate(IEnumerable`1 parameters)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at Autofac.Core.Resolving.InstanceLookup.Activate(IEnumerable`1 parameters)
   at Autofac.Core.Lifetime.Lif
0
دسته بندی ها