بسته

نمایش رنگ های متفاوت برای محصولات موجود/ناموجود

یک سال پیش
#4341 نقل قول
سلام،
میخواستم بدونم کسی در مورد نمایش وضعیت موجودی محصولات اطلاعاتی داره؟
من میخوام بتونم تنظیمات زیر را برای همه محصولات داشته باشم:

موجود است - با حروف سبز ظاهر می شود

موجود نیست - با حروف قرمز ظاهر می شود

آیا کسی کاری مشابه انجام داده یا راه حلی داره (سبک های سفارشی، افزونه ها و غیره)؟
1
یک سال پیش
#4342 نقل قول
سلام
می‌تونید از روش زیر استفاده کنید.

در فایل _Availability.cshtml در پوشه Product خود،کد زیر را اضافه کنید:
@model ProductDetailsModel

@using Nop.Services.Localization


@inject ILocalizationService localizationService


@if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Model.StockAvailability) || Model.DisplayBackInStockSubscription)
{
    <div class="availability">
        @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Model.StockAvailability))
        {

            bool outOfStock = string.Equals(localizationService.GetResource("products.availability.outofstock"), Model.StockAvailability, StringComparison.InvariantCulture);
            string stockClass = "is-in-stock";

            if (outOfStock)
            {
                stockClass = "is-out-of-stock";
            }


            <div class="stocking @stockClass">
                <span class="label">@T("Products.Availability"):</span>
                <span class="value" id="stock-availability-value-@Model.Id">@Model.StockAvailability</span>
            </div>
        }
        @await Html.PartialAsync("_BackInStockSubscription", Model)
    </div>
}


می‌تونید از این کلاس‌ها استفاده کنید تا سبک‌های سفارشی را به عنصر Availability اضافه کنید، مانند رنگ قرمز اگر موجود نیست و سبز اگر موجود است.
0
دسته بندی ها